Teknologia

Moderni web-suunnitteluprosessi

Hyvin suunnitellut verkkosivustot tarjoavat paljon muutakin kuin vain estetiikkaa. Ne houkuttelevat kävijöitä ja auttavat ihmisiä ymmärtämään tuotetta, yritystä ja tuotemerkkiä erilaisilla indikaattoreilla, jotka sisältävät visuaalisen kuvan, tekstin ja vuorovaikutuksen. Tämä tarkoittaa, että kaikkien sivustosi elementtien on pyrittävä määrättyyn tavoitteeseen.

Intro

Verkkosivun suunnittelijat usein ajattelevat verkkosivun suunnitteluprosessia keskittyen pelkästään teknisiin asioihin kuten rautalankamalleihin, koodiin ja sisällönhallintaan. Hyvässä verkkosivun suunnittelussa ei ole loppujen lopuksi kyse siitä, miten integroit sosiaalisen median painikkeet tai luot hienot grafiikat. Hyvä toteutus tarkoittaa itse asiassa sellaisen verkkosivuston luomista, joka on linjassa kattavan strategian kanssa.

Hyvin suunnitellut verkkosivustot tarjoavat paljon muutakin kuin vain estetiikkaa. Ne houkuttelevat kävijöitä ja auttavat ihmisiä ymmärtämään tuotetta, yritystä ja tuotemerkkiä erilaisilla indikaattoreilla, jotka sisältävät visuaalisen kuvan, tekstin ja vuorovaikutuksen. Tämä tarkoittaa, että kaikkien sivustosi elementtien on pyrittävä määrättyyn tavoitteeseen.

Mutta miten saavutat harmonisen elementtien synteesin? Holistisen web-suunnitteluprosessin kautta, joka ottaa huomioon sekä muodon että toiminnan.

Meille tuo suunnitteluprosessi tarkoittaa 7 vaihetta:

 1. Tavoitteen tunnistaminen: Tässä vaiheessa työskentelemme asiakkaan kanssa yhdessä selvittääksemme mitä tavoitteita sivustolla on. Eli mikä sen pohjimmainen tarkoitus on? Onko se esim. vierailijoiden tai yhteydenottojen lisääminen.
 1. Laajuuden määrittely:  Kun tiedämme sivuston tavoitteet, voimme määritellä projektin laajuuden. Eli, mitä sivuja ja ominaisuuksia sivusto vaatii tavoitteen saavuttamiseksi ja mikä on aikataulu niiden rakentamiseksi.
 1. Sivustokartan ja rautalankamallin luominen: Kun laajuus on hyvin määritelty, voimme jatkaa prosessia sivustokarttaa määrittelemällä sekä miten laajuuden määrittelyssä määrittelemämme sisältö ja ominaisuudet liittyvät toisiinsa.
 1. Sisällön luominen: Nyt kun meillä on mielessä suurempi kuva sivustosta, voimme aloittaa sisällön luomisen yksittäisille sivuille pitäen kuitenkin aina mielessä hakukoneoptimoinnin, jotta sivut keskittyvät yhteen aiheeseen.
 1. Visuaaliset elementit: Kun sivuston arkkitehtuuri ja osa sisällöstä on paikallaan, voimme alkaa työskennellä visuaalisen ilmeen parissa. Asiakkaasta riippuen tämä voi olla jo määritelty hyvin, mutta saatat myös määrittää visuaalisen tyylin alusta asti. Työkalut, kuten brand guidet, moodboardit ja elementtikollaasit voivat auttaa tässä prosessissa.
 1. Testaus: Tähän mennessä kaikki sivut ovat valmiita ja on määritelty, miten ne näytetään sivuston kävijälle, joten on aika varmistaa, että kaikki toimii.
 1. Julkaisu: Kun kaikki toimii hyvin, on aika suunnitella ja toteuttaa sivustosi julkaisu! Tähän tulisi sisältyä sekä käynnistämisen ajoituksen että viestintästrategioiden suunnittelu.


Nyt kun olemme hahmottaneet prosessin, paneudutaan hieman syvemmälle jokaiseen vaiheeseen:


 1. Tavoitteen tunnistaminen

Tässä alkuvaiheessa suunnittelijan on tunnistettava verkkosivuston lopullinen tavoite, yleensä läheisessä yhteistyössä asiakkaan tai muiden sidosryhmien kanssa. Tässä prosessivaiheessa tutkittavia ja vastattavia kysymyksiä ovat:

 • Kenelle sivusto on tarkoitettu?
 • Mitä he odottavat löytävänsä tai tekevänsä siellä?
 • Onko tämän verkkosivuston ensisijainen tavoite tiedottaa, myydä vai huvittaa?
 • Pitäisikö verkkosivuston välittää selkeästi brändin ydinviesti, vai onko se osa laajempaa tuotemerkkistrategiaa, jolla on oma ainutlaatuinen painopiste?
 • Mitä kilpailijasivustoja on, jos sellaisia on, miten tämän sivuston tulisi olla näiden kilpailijoiden inspiroima / eroavainen?

Tämä on tärkein osa web-suunnitteluprosessia. Jos kaikkiin näihin kysymyksiin ei vastata selkeästi ja lyhyesti, koko projekti voi lähteä väärään suuntaan. Voi olla hyödyllistä kirjoittaa yksi tai useampi selvästi määritelty tavoite tai yhden kappaleen yhteenveto odotetuista tavoitteista. Tämä auttaa asettamaan suunnittelun oikealle tielle. Varmista, että ymmärrät verkkosivuston kohdeyleisön, ja kehitä toimiva tieto kilpailusta.

Työkalut verkkosivuston tavoitteen tunnistusvaiheeseen:

 • Yleisön persoonat
 • Luova lyhyt kuvaus
 • Kilpailija-analyysit
 1. Soveltamisalan määrittely

Yksi yleisimmistä ja vaikeimmista ongelmista, jotka vaivaavat web-suunnitteluprojekteja, on laajuuden kasvaminen. Asiakas asettaa yhden tavoitteen mielessä, mutta tämä laajenee, kehittyy tai muuttuu vähitellen suunnitteluprosessin aikana. Projektiin kuuluukin hetken päästä ei vain verkkosivuston suunnittelu ja rakentaminen, vaan myös verkkosovellus, sähköpostit ja push-ilmoitukset.

Tämä ei ole ongelma suunnittelijoille, koska se voi usein johtaa suurempaan projektiin. Mutta jos lisääntyneet odotukset eivät vastaa budjetin tai aikajanan kasvua, projekti voi nopeasti tulla täysin epärealistiseksi. Tästä syystä on erittäin tärkeää määritellä projektin laajuus, jotta se osataan mitoittaa oikeaan budjettiin.

Gantt-kaavio, joka kuvaa realistisen aikataulun projektille, mukaan lukien kaikki tärkeimmät maamerkit, voi auttaa asettamaan rajat ja saavutettavissa olevat määräajat. Tämä on korvaamaton viite sekä suunnittelijoille, että asiakkaille ja auttaa pitämään kaikki keskittyen tehtävään ja tavoitteisiin.

Käytämme myös Ora.pm -palvelua projektin seurannassa. Tällä varmistamme läpinäkyvyyden myös asiakkaan suuntaan. Toimitamme projektin aloituksen yhteydessä linkin yhteiseen aikajanaan, jossa on nähtävissä käytetyt tunnit sekä seuraavat asekeleet projektissa.

Työkalut laajuuden määrittelyyn

 • Sopimus
 • Gantt-kaavio (tai muu aikajanan visualisointi)
 • Ora.pm
 1. Sivukartan ja lankakehyksen luominen

Sivukartta tarjoaa perustan mille tahansa hyvin suunnitellulle verkkosivustolle. Se auttaa suunnittelijoita saamaan selkeän kuvan verkkosivuston tietoarkkitehtuurista ja selittää eri sivujen ja sisältöelementtien väliset suhteet. Sivuston rakentaminen ilman sivustokarttaa on kuin talon rakentaminen ilman suunnitelmaa. Ja se osoittautuu harvoin hyväksi.

Seuraava vaihe on rakentaa rautalankamalli. Rautalankamallit tarjoavat puitteet sivuston visuaalisen suunnittelun ja sisältöelementtien tallentamiseen, ja ne voivat auttaa tunnistamaan mahdolliset haasteet ja aukot sivustokartassa. Rautalankamalli ei sisällä lopullisia muotoiluelementtejä, mutta se toimii oppaana siitä, miltä sivusto lopulta näyttää.

Työkalut sivustokartoitukseen ja rautalankamalliin

 • Kynä ja paperi
 • Balsamiq
 • Moqups
 • Axure
 • Slickplan
 • Mindnode
 • Canva
 • Figma
 • Proto.io
 • Adobe XD

“Verkkosivun hienous on siinä, että se ei ole koskaan valmis.”


 1. Sisällön luominen

Kun verkkosivustosi kehys on paikallaan, voit aloittaa sivuston tärkeimmistä näkökohdista:  sisällöstä.

Sisällöllä on kaksi olennaista tarkoitusta:

Tarkoitus 1: Sisältö lisää sitoutumista ja toimintaa

Ensinnäkin, sisältö houkuttelee lukijoita ja saa heidät tekemään tarvittavat toimet sivuston tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän vaikuttaa sekä sisältö itse (kirjoitettu), että sen esitystapa (typografia ja rakenteelliset elementit).

Synkkä, eloton ja liian pitkä proosa pitää harvoin kävijöiden huomion pitkään. Lyhyt, hauska ja kiehtova sisältö tarttuu heihin ja saa heidät napsauttamaan toisille sivuille. Vaikka sivusi tarvitsevat paljon sisältöä, niin sen pilkkominen lyhyiksi kappaleiksi täydennettynä visuaaleilla, voi auttaa pitämään kevyen ja kiehtovan tunnelman.

Tarkoitus 2: hakukoneoptimointi

Sisältö parantaa myös sivuston näkyvyyttä hakukoneille. Sisällön luomisen ja parantamisen paremmaksi sijoittamiseksi haussa tunnetaan nimellä hakukoneoptimointi (SEO).

Avainsanojen oikea määrittely on välttämätöntä minkä tahansa verkkosivuston menestykselle. Itse käytän aina Google Keyword Planneria. Tämä työkalu näyttää potentiaalisten kohdesanojen ja -lauseiden hakumäärän, joten voit tarkentaa, mitä todelliset ihmiset hakevat verkosta. Samalla kun hakukoneet ovat yhä älykkäämpiä, niin sisältöstrategioiden pitäisi myös olla. Google Trends on myös kätevä tunnistamaan termit, joita ihmiset tosiasiallisesti käyttävät hakiessaan.

Suunnitteluprosessi keskittyy verkkosivustojen suunnitteluun SEO:n ympärillä. Avainsanat, joille haluat sijoittaa, on sijoitettava otsikkotagiin - mitä lähempänä alkua, sitä parempi. Avainsanojen tulisi näkyä myös H1-tagissa, meta-kuvauksessa ja rungon sisällössä.

Yleensä asiakkaat tuottavat suurimman osan sisällöstä itse, mutta on tärkeää antaa heille ohjeita siitä, mitä avainsanoja ja lauseita heidän tulisi sisällyttää tekstiin.

Mahtavia sisällönluontityökaluja:

 • Google Docs
 • Quip

Kätevät SEO-työkalut:

 • Google Keyword Planner
 • Google Trends
 • Google Search Console
 • Screaming Frog’s SEO Spider
 1. Visuaaliset elementit

Lopuksi on aika luoda sivuston visuaalinen tyyli. Tämän suunnitteluprosessin osan muokkaavat usein olemassa olevat tuotemerkkielementit, värivalinnat ja logot asiakkaan määrittelemällä tavalla. Mutta se on myös verkkosivun suunnitteluprosessin vaihe, jossa hyvä verkkosuunnittelija voi todella loistaa.

Kuvilla on nyt entistä merkittävämpi rooli verkkosivun suunnittelussa. Laadukkaat kuvat antavat verkkosivustolle ammattimaisen ilmeen ja tunnelman, mutta ne välittävät myös viestin, ovat mobiililaitteille sopivia ja auttavat rakentamaan luottamusta.

Visuaalisen sisällön tiedetään lisäävän napsautuksia, sitoutumista ja tuloja. Mutta sitäkin enemmän ihmiset  haluavat  nähdä kuvia verkkosivustolla. Paitsi että kuvat tekevät sivusta vähemmän kömpelön ja helpommin sulavan, ne myös parantavat tekstissä olevaa viestiä ja voivat jopa välittää elintärkeitä viestejä ilman, että ihmisten tarvitsee edes lukea.

Suosittelen ammattimaisen valokuvaajan käyttämistä kuvien laadun varmistamiseksi. Muista vain, että massiivisen kokoiset kuvat voivat vakavasti hidastaa sivustoa. Me optimoimme toki kuvat aina meidän päässämme varmistaaksemme niiden optimaalisen koon.

Työkalut visuaalisiin elementteihin

 • Sketch
 • Illustrator
 • Photoshop
 • Elementtikollaasit
 • Brand Guidet
 1. Testaus

Kun sivustolla on kaikki grafiikat ja sisältö, ollaan valmiita testaukseen.

Testaamme jokaisen sivun perusteellisesti varmistaaksemme, että kaikki linkit toimivat ja verkkosivusto latautuu oikein kaikille laitteille ja selaimille. Virheet voivat olla seurausta pienistä koodivirheistä. Niiden löytäminen ja korjaaminen voi olla vaikeaa, mutta on parempi tehdä se nyt kuin näyttää rikkoutunut sivusto yleisölle.

Käydään läpi vielä kerran sivun meta-otsikot ja kuvaukset. Jopa sanojen järjestys meta-otsikossa voi vaikuttaa sivun suorituskykyyn hakukoneessa.

Verkkosivuston testaustyökalut

 • W3C Link Checker
 • SEO Spider
 1. Julkaisu

Nyt on aika kaikkien suosikkivaihe web-suunnitteluprosesista. Kun kaikki on testattu perusteellisesti ja sivustoon ollaan tyytyväisiä, on aika julkaista se!

Julkaisemme sivustot aina asiakkaan haluamaan palveluun tai voimme ottaa sen myös omaan ylläpitopalveluumme.

Verkkosivun suunnittelu - ja oikeastaan, suunnittelu yleensä - on kyse oikean tasapainon löytämisestä muodon ja toiminnan välillä. Sinun on käytettävä oikeita fontteja, värejä ja suunnittelumalleja. Mutta tapa, jolla ihmiset liikkuvat ja kokevat sivustosi, on yhtä tärkeää.

Keskeinen asia muistaa julkaisuvaiheessa on, että se ei merkitse projektin päätöstä. Verkkosivun kauneus on sitä, että se ei ole koskaan valmis. Kun sivusto julkaistaan, voit jatkuvasti testata uutta sisältöä ja ominaisuuksia, seurata analytiikkaa ja tarkentaa viestintääsi.


Mikäli sinulla on tarvetta nettisivujen uudistamiselle, voit lukea palvelustamme lisää tai ottaa yhteyttä myyntiimme.

Viimeisimmät artikkelit

Katso kaikki

Verkkokauppa-alustan valinta 2021

Verkkokauppa-alustoja on nykyään jo useampia, mutta niistä tunnetuimpina edelleenkin ovat WordPressin päälle rakennettava WooCommerce sekä erillisenä palveluna toimiva Shopify. Mitkä näiden erot sitten konkreettisesti ovat ja kumpi olisi juuri sinulle oikea alusta? Näihin seikkoihin pureudumme tässä kirjoituksessa. Ei muuta kuin eteenpäin ->

12/6/2021

7 markkinoinnin sudenkuoppaa

Miksi markkinointisi eivät tuota tulosta? Tuntuuko usein että vedät markkinointiin laittamasi rahat pöntöstä alas? Alla 7 syytä miksi näin saattaa käydä.

12/4/2021

Miten kasvatat liiketoimintaasi nopeasti? - "The Larger Market Formula"

Yksi tärkeimmistä avaimista myynnin kasvattamiseen on suurempien markkinoiden houkutteleminen ja niille pääseminen. Tapa tehdä se on, niin kutsuttu “The Larger Market Formula”.

14/8/2020