Diivi
08/2020

Kuinka nostimme Diivi verkkokaupan myyntiä 60%

Näin nostimme Diivi verkkokaupan myyntiä 60% ja konversiota 48%, samalla varmistaen 25% katteen jokaisesta myynnistä ja alhaisen asiakashankintakulun (CPA:n).

Toteutetut palvelut

Konversio-optimointi, digitaalinen asiakaspolku, hakusanamainonta, markkinointi

Käytetyt alustat ja ratkaisut

Google Ads, Facebook Ads, Shopify, Smartrmail, Google Analytics- ja data studio

Tulos 1

60%
Myynnin kasvua

Tulos 2

48%
Konversion nousu

Projektin kuvaus

Diivi on toiminut vajaa kaksi vuotta lasten ekologisten vaatteiden parissa ja myynyt näitä verkkokaupassaan. Projektin päätavoite keskittyi myynnin lisäämiseen markkinoinnin avulla. Projektissa keskityttiin markkinointi puoleen ja myynnin kasvattamiseen markkinointiratkaisuilla, kuitenkin siten, että jokaisesta hankitusta kaupasta täytyy jäädä oikea määrä katetta. Eli asiakashankinta CPA oli pidettävänä järkevänä ja samalla käymällä läpi muun muassa: logistiset kulut, maksujärjestelmäkulut ja vaatteiden valmistus kulut, jotka otettiin huomioon katetta laskiessa.


Toteutus

Projekti jaettiin neljään osaan: digitaalinen asiakaspolku, konversio-optimointi, markkinointi ja hakusanamainonta. Projekti aloitettiin asiakaspolutuksella, jotta pystyimme ajamaan datan avulla oikeita käyttäjiä sivustolle ja konvertoitua kaupaksi. Digitaalinen asiakaspolku alkaa jo ennen varsinaista sivulle tuloa. Usein trafiikkia ajetaan sivustolle muun muassa kampanjoiden, hakusanamainonnan tai some näkyvyyden avulla, kuten tässäkin projektissa. Aloitimme asiakaspolutuksen varsinaisista mainoskampanjoista, joiden kautta ohjasimme käyttäjät tarkasti suunnitelluille laskeutumissivuille verkkokaupassa ja loimme konversiota lisääviä toimintoja verkkokauppaan. Käytimme muun muassa seuraavia Call to action (CTA) toimintoja:

 • Kysy kysymys (Ask a question) - live asiakaspalvelu chat bot
 • Hyperlinkit osaksi tuotekuvausta
 • Selkeät painike ja banneri CTA:t
 • Social Proof - Arvostelut ja palautteet
 • Pop-up CTA, sisältäen ostosedun
 • Varastomäärän esille tuonti (Invoke A Sense Of Urgency)

Konversio-optimoinnissa hiomme kaupan käytettävyyttä. Konversio-optimointi onkin pohjimmiltaan analyyttista työskentelyä, jonka avulla tutkitaan verkkosivuston tai verkkokaupan käytettävyydessä esiintyviä pullonkauloja. Konversio-optimoinnissa optimoimme koko polun aina kampanjasta alkaen.

Markkinointi kampanjoissa (lukuunottamatta hakusanamainontaa), emme keskittyneet suoraan ikkuna myyntiin, vaan päämääränä oli saada käyttäjä kiinnostumaan brändistä, herättää mielenkiintoa opettavaisella mainos postauksella, jossa jaettiin arvokasta tietoa sekä tuoda ekologisuutta esille vaatealalla. Näiden pohjalta saimme kuluttajia aidosti kiinnostumaan aiheesta, ajettua verkkokauppaan ja oikeilla CTA yhdistelmillä konvertoitua isolla prosentilla kaupoiksi.


Iteraatioprosessi

 • Arviointi; arvioimme verkkokaupan kokonaisuuden, rakenteen, indeksöinnit ja toteutimme analyysin kilpailuympäristöstä, joka muovasi Diivi:n toimialaa verkossa. Tämän jälkeen verkkokauppaa, suorituskykyä ja profiilia verrattiin kilpailijoihin.
 • Strategia: arvioinnin perusteella projektille laadittiin strategia, jolla päästään tavoitteisiin ja päästään luomaa kestävää tulosta.
 • CTA: verkkokauppaan valittiin yksi pää toimintakehote (CTA), jonka alle rakennettiin muutamia pienempiä CTA toimintoja, jotka tekevät ostopolusta houkuttelevamman.
 • Asiakaspolku: mallinnettiin hypotettinen asiakaspolku eli: miten, mistä ja minne asiakkaat liikkuivat verkossa ja miten nämä saadaan tuotua ja konvertoitua kaupaksi.
 • Analytiikkapalvelut: räätälöimme analytiikka palvelut näyttämään relevanteimman datan nopeasti, toimittamaan viikkoraportit sekä yhdistimme Tag Managerin avulla vaadittavat pikselit.
 • Kampanjat: toteutimme alkuun kaksi kampanjaa, joiden avulla ajoimme relevanttia liikennettä verkkokauppaan.
 • Datan analysointi: kampanjoiden pohjalta ja saadun datan avulla kävimme läpi käyttäjäpolku dataa (user flow data), jossa selvitimme miten asiakkaat olivat vuorovaikutuksessa verkkokaupan kanssa, mitkä toiminnot kaupassa olivat mahdollisia esteitä, missä kohtaa asiakas jättäyti pois ja miten asiakkaat etenivät. Tämän pohjalta teimme yhteenvetoja mm: millä prosentilla ajetusta liikenteestä tuli kauppaa (mikä oli keskiverto hinta per hankittu asiakas, mitkä olivat pullonkauloja ja mitä parannetaan.
 • Konversio-optimointi: toteutimme datan analysoinnin pohjalta konversio-optimointia, jossa pullonkauloja poistettiin ja verkkokauppaa optimointiin paremmaksi.
 • Toistaminen: toteutimme tätä prosessia ja looppia kolme kertaa ja viimeisimmällä iteraatiolla resursseja lisättiin toteutuksiin ja kampanjoihin. Tämän pohjalta saimme rakennettua datan pohjalta huomattavasti tuloksekkaammaan toiminnan sekä selveitä kasvu suuntia ja tulevaisuuden kehityskohteita.

Tulokset

Tässä projektissa emme toteuttaneet varsinaista verkkokauppa kokonaisuutta, vaan vastasimme asiakkaan toiveeseen "lisää myyntiä". Verkkokauppa ratkaisuissa täytyykin yhdistyä tekninen osaaminen kuin myös syvä liiketoimintaymmärrys, jotka ovat verkkokaupan kehityksessä keskeisiä asioita. On tärkeä tietää, että miten verkossa tehdään tulosta. Projektimme myötä Diivi on aloittamassa uuden verkkokaupan rakentamista, joka rakennetaan alusta alkaen tuottamaan, tuomaan asiakkaille arvoa sekä ajamaan parempaa vaatealaa vaate kerrallaan. Mutta ne konkreettiset tulokset:

 • 60% myynnin kasvua 90 päivässä
 • 48% konversion nousu
 • Lisäksi usean sadan henkilön sähköpostilista, tunnettavuuden kasvu ja iso oppimis reissu tulivat projektissa mukana
Asiakkaan suusta

Asiakkaat tuntuu tykkäävän

“Hoiditte datapankin suunnittelun upeasti ja toitte erinomaisia liiketoiminnallisia aspekteja pöytään, joita emme itse olisi osanneet huomioda. Teillä on loistava tekemisen meininki ja lopputuote oli upea. Kiitos yhteistyöstä ja jatketaan taas pian!”

Asiakaspalaute: Taloasema
Ari
Teknillinen isännöitsijä, Taloasema Oy

“Yhteistyö Netgoten kanssa on ollut sujuvaa, tuloksellista ja määrätietoista jatkuvaa kehittymistä. Hyvä projektin koordinointi ja kommunikaatio piti meille haastavan kokonaisuuden läpinäkyvänä ja kommunikointi oli loistavaa, jotta ei-koodarikin ymmärsi kaiken. Viikkopalaverit piti hyvin rytmin projektissa ja langat käsissä.”

Asiakaspalaute: Saron Hällfors - GrandLemon Oy
Saron Hällfors
CEO, GrandLemon Oy